Psykoterapi

Gennem livet oplever vi glæder, sorger og forandringer, som er vilkår vi præges af og mestrer forskelligt. Nogle af os udsættes for meget alvorlige tab, som at miste forældre tidligt, miste et barn, blive ramt af alvorlig sygdom eller blive udsat for omsorgssvigt. Det er livsomvæltninger, som er svære at magte alene. Terapi kan derfor blive helt nødvendig og en rigtig god mulighed for at få delt og bearbejdet så alvorlige hændelser, - og med tiden, få meningen med livet igen.

Terapi er også gavnlig, når vi ikke kan finde retning i vores liv, når vi føler os magtesløse, fastlåste og ulykkelige også i vores nære relationer. Der kan terapi give os ny forståelse og oplevelse af sammenhænge både i forhold til os selv og de andre - og herfra blive vejen til de forandringer, vi længes efter at tage. 

Mit arbejde har rod i eksistentiel og systemisk teori med fokus på tidlig tilknytning, på vore relationers enorme betydning og på vores personlige valg. Kærnen i terapien er altid de temaer som du/I finder vigtige og mest meningsfulde. Det kan være en svær beslutning at vælge terapi og kan skabe uro i starten. Derfor bruger jeg en del tid på at få skabt et tillidsfuldt samarbejde og har fokus på detet under hele forløbet. 

Jeg arbejder efter Dansk Psykoterapeutforenings etiske regler og de gældende regler fra Sundhedsstyrelsen samt Social, børne og integrationsmisisteriet.

Læs venligst mere på:

www.dpfo.dk