Forældrerådgivning

Det kan være både nyt, dejligt, men også vanskeligt at stifte familie, og blive forældre, at leve i en sammenbragt familie, have spec. sårbare børn, være uenige om opdragelsen eller blive skilt.

Forældrerådgivning giver jer konkret viden, specifik vejledning og nye muligheder for at høre om andre veje at gå, når I synes jeres egne ikke rækker længere. Fokus i rådgivningen er Jeres rolle som forældre og børnenes trivsel.

Beslutter vi, at børnene deltager i rådgivningen, tages der særlig hensyn til dem. Ansvaret for børnenes velbefindende i samtalerne er fortsat os voksnes.

I kan læse mere i menuen Familieterapi.

Læs mere:

www.dfti.dk