Børneterapi

Jeg tilbyder udviklingsstøttende samtaler med børn og formålet er at børnene får delt deres historier, opnår en større robusthed og bedre trivsel.

Som udgangspunkt er I forælde med til samtalerne, da jeres medvirken har stor betydning for jeres relation og skaber tryghed for børnene i de konkrete samtaler. For mange børn kan det også være et godt frirum at være alene med terapeuten til en række samtaler og det er selvfølgelig også en mulighed. I forældre er dog altid med, når der er tale om børn under 8 år.

Den første samtale er kun med jer forældre. Her beskriver I jeres barn og de vanskeligehder barnet er i, barnsts rescourcer og hvorfor I synes, at jeres barn har behov for samtalerne. Den næste samtale er med Jer og barnet. Her taler vi med barnet om hvad der skal ske og hvorfor og fortæller generelt om børn og terapi, om hvordan samtalerne foregår med mig og om jeres rolle som lytte og vidner til barnets fortællinger.

Herefter tager terapien udgangspunkt i barnets egne historier, tegninger drømme og fantasier, som det selv vælger at dele med mig og jer. 

Fokus er barnets fokus.

I forløb, hvor barnet har samtaler med mig alene, afholder jeg evaluerings møder med jer forældre, hvor vi vurderer om barnet trives og har gavn af terapien. Barnets ønsker om fortrolighed respekteres, men altid i henhold til regler fastsat af Socialministeriet og Dansk Psykoterapeutforening. 

I kan læse mere under: Familiemenuen

Læs mere:

www.dfti

www.sm.dk

www.dpfo.dk