Etik, pligter & rettigheder:

Som medlem er jeg omfattet af og arbejder ud fra Psykoterapeutforeningens vedtægter & etiske regler. www.dpfo.dk

Vedr. tavshedspligt er vi omfattet af gældende regler i "Vejledning om sundhedspersoners tavshedspligt, dialog og samarbejde med patienters pårørende" fra Sundhedsstyrelsen.

Se vejledning nr. 9494 af 04/07/2002 på www.retsinformation.dk

Vedr. borgere og fagpersoners underretningspligt er Social, Børne og Integrationsministeriets regler gældende. www.sm.dk

Som klient, er du sikret iflg Dansk Psykoterapeutforeningens etiske regler.

Som klient er du sikret iflg Persondataforordningen af 25. maj 2018. Denne er beskrevet i Privatlivspolitik for Psykoterapeutisk Praksis.

Læs herunder:

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter vedrørende psykoterapi (dataansvarlig) i henhold til den europæiske Persondataforordning af 25. maj 2018.

Udleveret til klienter:                                                      Dato                                                                                                                                                    

Klient underskrift/frivilligt:

 

Dataansvarlig

 

 

 

Virksomhedens navn,   CVR-nr. og kontaktoplysninger

(adresse, hjemmeside, telefonnummer, e-mail)

Psykoterapeutisk   Praksis

Psykoterapeut MPF  

Jeanne Holten   Møller, Galgebakken skrænt 3-12B

2620 Albertslund

CVR: 25082516

www.jeanneholten.dk

info@jeanneholten.dk

Tlf. 24 26 99 35

 

 

Den fælles   dataansvarlige samt dennes kontaktoplysninger

(adresse, hjemmeside, telefonnummer,   e-mail)

 

 

Se dataansvarlig

 

Den fælles   dataansvarliges repræsentant samt dennes kontaktoplysninger

(adresse, hjemmeside, telefonnummer,   e-mail)

 

Se dataansvarlig

 

Myndighedens/virksomhedens   databeskyttelsesrådgiver samt dennes kontaktoplysninger

(adresse, hjemmeside, telefonnummer,   e-mail)

 

 

Se dataansvarlig

Formål (-ene)

 

 

Behandlingens eller   behandlingernes formål

(et samlet, logisk sammenhængende formål   med en behandling eller en række af behandlinger, som hermed angives som ét   formål ud af alle samlede formål hos den dataansvarlige)

 

At yde psykoterapi & familierådgivning

 

Kategorierne af   registrerede og kategorierne af personoplysningerne

 

 

 

Kategori af   registrerede personer

(eksempelvis   borger/kunder, partsrepræsentanter nuværende eller tidligere ansatte, andre   virksomheder, andre myndigheder mv.)

 

 

Der behandles kun oplysninger af registrerede klienter

 

 

 

 

 

 

Oplysninger, som   behandles om de registrerede personer

(afkryds og beskriv de   typer af oplysninger, som er omfattet af behandlingsaktiviteterne)

Oplysninger, som indgår i den specifikke behandling

Behandlingens formål, forløb og   afslutning

 

 

 

X

 

 

 

Identifikationsoplysning:

Navn, tlf. nummer og videoklip

X

Oplysninger   vedrørende ansættelsesforholdet til brug for administration, herunder   stilling og tjenestested, lønforhold, oplysninger af relevans for   lønindeholdelse, personalepapirer, uddannelse og sygefravær.

 

Nej

 

 

Race eller   etnisk oprindelse

 

Nej

 

 

Politisk,   religiøs eller filosofisk overbevisning

 

Nej

 

 

Fagforeningsmæssigt   tilhørsforhold

 

Nej

 

 

Helbredsoplysninger   herunder genetisk data

 

Nej

 

 

Biometrisk   data med henblik på identifikation

 

Nej

 

 

Seksuelle   forhold eller seksuel orientering

 

Nej

 

 

Strafbare   forhold

Nej

Tredjelande og   internationale organisationer

 

 

Oplysninger om   overførelse af personoplysninger til tredjelande eller internationale   organisationer

(eksempelvis   databehandleres placering i tredjelande, databehandlers brug af   cloudløsninger placeret i tredjelande)

Nej

Sletning

 

Tidspunkt for   sletning af oplysninger (de forventede tidsfrister for sletning af de   forskellige kategorier af oplysninger)

Oplysninger om klienter slettes senest 2 år efter  afslutning af den journalperiode, hvor sagen er   afsluttet.

 

 

Tekniske og   organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

 

 

 

Generel beskrivelse   af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger

(hvis muligt skal der   gives en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske   sikkerhedsforanstaltninger, jf. artikel 32, stk. 1)

Personoplysninger opbevares:

På computer uden adgang til internet og opbevares sikkert.

Computer bruges udelukkende til klient registrering.

Computer benyttes kun af dataansvarlig.

Video optagelser opbevares på usb-stick krypterede og med kode.

 

                                                                       

 

 

 

Information vedr. privatlivspolitik for Psykoterapeutisk Praksis.  

Udleveret til:                                                     Dato:                                                                                           

Klient underskrift:

 

Dine rettigheder efter persondataforordningen
I forbindelse med behandling af dine personoplysninger har du adskillige rettigheder:

Retten til at modtage oplysning om hvordan jeg behandler dine personoplysninger

Retten til at få indsigt i dine personoplysninger.

Retten til at få urigtige personoplysninger rettet.

Retten til at få dine personoplysninger slettet.

Retten til at gøre indsigelse mod at dine personoplysninger anvendes til direkte
markedsføring.

Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportabilitet).

Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til undertegnede persondataansvarlige.

Jeg vedligeholder og kontroller brug af alle computer registreringer. Du har til hver en tid retten til at klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/)

 

Oplysninger, som jeg videregiver
Jeg videregiver ikke personlige oplysninger til virksomheder, organisationer og enkeltpersoner udenfor Psykoterapeutisk Praksis.

Undtagelsen er i disse tilfælde og kun med klients skriftlige samtykke flg 2:

  • Egen faglig supervision:

Jeg videre giver oplysning af navn og fremviser 10-15 minutter fra samtale med klienter optaget på video til brug af egen faglig udvikling. Supervisor er cand. Psyk. Jette Simon. www.jettesimon.com

  • Ekstern databehandling:

Jeg videre giver kun i særlige tilfælde personoplysninger til myndigheder iflg lovgivning.

 

Informationssikkerhed
Jeg beskytter mit computer system mod adgang til, ændring af, offentliggørelse eller ødelæggelse af de personoplysninger og registreringer, som jeg lagrer.

Jeg har implementeret følgende organisatoriske og tekniske foranstaltninger:

  • Al registrering foregår på computer uden adgang til internet og opbevares sikkert.
  • Der tages ugentlig back-up af registreringer.
  • Back-up opbevares sikkert og med kode.
  • Video optagelser opbevares krypterede på usb-stick med adgangskode

 
Overholdelse og samarbejde med tilsynsmyndigheder
Jeg gennemgår regelmæssigt, at Psykoterapeutisk Praksis overholder den gældende persondatapolitik. Når jeg modtager formelle skriftlige klager, kontakter jeg afsenderen for at følge op på klagen. Jeg samarbejder med de relevante lovgivende myndigheder, f.eks. Datatilsynet, hvis der opstår problemer, som jeg ikke kan løse direkte med klienten.

Ændringer
Psykoterapeutisk Praksis privatlivspolitik kan ændres fra tid til anden iflg. lovgivning. Dine rettigheder begrænses ikke i henhold til denne privatlivspolitik uden dit udtrykkelige samtykke. Ændringer af denne privatlivspolitik lægges på hjemmesiden for Psykoterapeutisk Praksis.

25. maj 2018

Psykoterapeutisk Praksis

v/ Psykoterapeut, EFT-parterapeut og familierådgiver MPF

Jeanne Holten Møller